About

Hei, jeg heter Maxine!

  • Pronomene mine er hun/henne
  • Lesbisk og interseksjonell radikalfeminist
  • Senior skysikkerhetskonsulent @ Crayon AS
  • BSc. i digital etterforskning, (her er bacheloroppgaven min)
  • Liker Python litt mer enn normalt
  • Lusker rundt i den analoge fotografiens verden
  • Kassetter og skrivemaskiner brukes daglig